Tilbage til forsiden

Snæbum Sø

Snæbum Sø er en lille men meget dyb sø ca. 20 - 25 m. Søen er opstået efter sidste istid, hvor en kæmpe isklump under smeltningen har dannet søen (Et dødishul).
  Søen ejes af lodsejerne omkring søen. De har i fællesskab  ca.1950 stiftet Snæbum Sø Fiskeriforening. Foreningen varetager søens pleje. Der udsættes hvert år ørreder og ål i søen.

 

Et gammelt billede af søen, set fra omkring det 
sted hvor det gamle lysthus ved købmandsgaarden har ligget. Billedeter en kopi fra hæftet "Snæbum Kirke før og nu"

Søen som den ser ud nu, set ca. fra samme sted.
Kirken er nu skjult bag træerne i baggrunden.